Wir haben 305 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 96 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 268 cm
Akumulacija Borovik Vuka 696 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 602 cm
Aljmas Donau (Dunav) 231 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 232 cm
Bačica Akumulacija Bačica 554 cm
Badljevina Bijela 57 cm
Batina Donau (Dunav) 204 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 203 cm
Batinske Rog-Strug 69 cm
Belisce Donau (Drava) 93 cm
Belišće (Dhmz) Drava 96 cm
Berberov Buk Zrmanja 58 cm 7.48 m³/s
Bilaj Lika 134 cm
Bjelovar Bjelovarska 24 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 89 cm 7.43 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 72 cm
Božjakovina Zelina 32 cm
Bračak Krapina 34 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4001 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7871 cm
Bregana Remont Bregana 29 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9519 cm
Bročice Retencija Trstik 385 cm
Brodarci Kupa 107 cm
Brod Na Kupi Kupica 58 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 27 cm
čačinci Potok Vojlovica 99 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -7 cm
čaglin Londža 21 cm
čazma česma -28 cm
Cerna Biđ 138 cm
Cernik šumetlica 9 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 1 cm
česma Ušće česma 259 cm
čikotina Lađa Cetina 109 cm 8.26 m³/s
čovići Gacka 72 cm
Crnac Drau (Sava) 248 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 218 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 235 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 238 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 127 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 348 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 364 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 152 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 96 cm
đale Cetina 1147 cm
Dalj Donau (Dunav) 392 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 390 cm
Daruvar Toplica 17 cm
Davor Drau (Sava) 589 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 577 cm
đelekovec Segovina 56 cm
Dobretin Una 71 cm
Donja Dubrava Drava -159 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 73 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 61 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -36 cm
Donji Miholjac Drava -25 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -35 cm
Dragotin Breznica 108 cm
Drastin Rječina 71 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -122 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -157 cm 275 m³/s
Dubrava štefanovec 14 cm
Dubravica Pazinski Potok 33 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) 19 cm
đurmanec Krapinica 11 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 53 cm 2.25 m³/s
Eminovci Kaptolka 13 cm
Farkašić Kupa 330 cm
Frkljevci Orljava 65 cm
Garešnica Ilova 17 cm
Glina Glina 216 cm
Goričan Mura 94 cm
Gornja šumetlica Sivornica 6 cm
Gospić Novčica 128 cm
Grab 1 Grab 61 cm 3.67 m³/s
Grabarje Glogovica 37 cm
Gračac 2 Otuča 27 cm
Gradac Vrbova 83 cm
Grobnik Posert 90 cm
Gruda Uzv. Konavočica 35 cm 0.34 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 34 cm
Gunja Drau (Sava) 614 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 614 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 601 cm
Gusce Drau (Sava) 414 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 402 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 396 cm
Gvozd Trepča 32 cm
Han Cetina 121 cm 80.93 m³/s
Hrvatska Dubica Una -47 cm
Hrvatska Kostajnica Una 110 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 115 cm
Hrvatsko Kupa 46 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 6 cm
Hum Na Sutli Sutla 20 cm
Ilok Donau (Dunav) 245 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 241 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 237 cm
Ilova Ilova -170 cm
Istarske Toplice Mirna 22 cm
Izvor žrnovnica 102 cm 1.39 m³/s
Izvor Gacke Gacka 42 cm
Izvor Kupice Kupica 25 cm
Izvor Rječine Rječina 10 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 147 cm
Janja Lipa Pakra 68 cm
Jankovića Buk Zrmanja 54 cm 19.39 m³/s
Jasenovac Drau (Sava) 484 cm
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 468 cm
Jelengrad Vučica 34 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 121 cm
Juzbašići Mrežnica 81 cm
Kamanje Kupa 94 cm
Kamenmost Vrljika 31 cm
Kamenolom Bijela 18 cm
Karlovac Korana 319 cm
Karlovac Kupa 69 cm
Klana Ričina Klanska 1 cm
Knin Krka 130 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 13 cm 17.26 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 25 cm
Koretići Bregana 29 cm
Koritna Glogovnica 54 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 97 cm
Krkanec Plitvica 66 cm
Krupa Krupa 63 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 126 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -21 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 24 cm
Kupari Kupa 48 cm
Kupljenovo Krapina 81 cm
Kusonje Pakra 9 cm
Kutina Kutinica 11 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 33 cm
Laboratorij žrnovnica 87 cm 1.48 m³/s
Ladešić Draga Kupa 73 cm
Lazina Brana Kupčina 27 cm
Lepoglava Bednja 45 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 160 cm
Lipovac Bosut 230 cm
Ljubanj Spačva 251 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 135 cm
Lonjica Most Lonja 39 cm
Ludbreg Bednja 18 cm
Luke Gornja Dobra 78 cm
Luketići Korana 72 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 590 cm
Majdan Jadro 55 cm
Martinovo Selo Rječina 1 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 47 cm
Maslenjača Ilova 30 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -163 cm
Metković Neretva 54 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 35 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9196 cm
Mokro Polje Zrmanja 67 cm 2.09 m³/s
Moslavina Drava -29 cm
Most Budak (Avs) Lika 433 cm
Most Buzet Mirna 48 cm
Moste I Ljubljanica 72 cm
Most Raša Raša -44 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 80 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 60 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 131 cm
Mutvica Raša 24 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9515 cm
Narta česma 177 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 10 cm
Nijemci Bosut 229 cm
Novo Virje Skela Drava 84 cm
Obrovac Zrmanja 47 cm
Odra Odra 293 cm
Opačac Vrljika 107 cm 5.7 m³/s
Opuzen Neretva 37 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 50 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 13 cm
Orlovac Ruda Velika 154 cm 29.12 m³/s
Osijek Donau (Drava) -25 cm
Osijek (Dhmz) Drava -25 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 155 cm
Pavića Most Cetina 78 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 51 cm
Pengari Mirna 19 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2403 cm
Piljenice Pakra 51 cm
Plesmo Retencija Opeka 9203 cm
Pleternica Londža 47 cm
Plovanija Dragonja 20 cm
Podbadanj Dubračina 16 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -132 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 39 cm 0.97 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 67 cm
Ponte Porton Mirna -24 cm
Popovec Kašina 16 cm
Potpićan Raša 69 cm
Požega Orljava 33 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 164 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 22 cm
Rastoke Slunjčica 26 cm
Rečica 2 Kupa 135 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9501 cm
Resnik Londža 6 cm
Retencija Kupčina Kupčina 68 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 53 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) -35 cm
Rušani županijski Kanal 127 cm
Samobor Gradna 24 cm
Selište (Avs) Lika 48320 cm
Selo Kupa Kupa 45 cm
Sepčići Karbuna 19 cm
Sifon Odra Odra 134 cm
Sifon Odra Ok Odra 2 cm
široka Rijeka Glina 80 cm
šišinec Kupa 324 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 66 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 424 cm
Slavonski Brod Donau 428 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 422 cm
Slavonski Kobas Drau (Sava) 485 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 477 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 271 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 27 cm
Sloboština Orljava 59 cm
Slunj Uzvodni Korana 77 cm
španjuša Tisovac 8 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 8 cm
Stara Gradiska Drau (Sava) -149 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) -149 cm
Staševica Matica Vrgorska 122 cm
Stative Donje Donja Dobra 283 cm
štivica Kanal Crnac 71 cm
štrbački Buk Una 98 cm
Strmac Kupčina 6 cm
Struga Banska Una 112 cm
Strug - Batinske Rog 63 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 108 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 9179 cm
Stružec Kanal Obžev 185 cm
Stubičke Toplice Topličina 10 cm
Sunja Sunja 96 cm
Terezino Polje Drava -293 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -292 cm
Titov Trg Rječina 4 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 147 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 162 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 194 cm
Trilj žičara Cetina 173 cm 141.3 m³/s
Tuhovec Bednja 71 cm
Tunel čepić Boljunčica -55 cm
Turkovići Gornja Dobra 59 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 59 cm
Tvornica Papira Rječina 69 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 343 cm
Ustava črnec črnec 197 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 135 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 124 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -180 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 319 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 258 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 24 cm
Valići Rječina 22518 cm
Vaška županijski Kanal 61 cm
Velemerić Korana 96 cm
Velika Veličanka 20 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 44 cm
Veliko Vukovje Ilova 128 cm
Veljun Korana 139 cm
Veljun (Dhmz) Korana 142 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 33 cm
Vinkovci Bosut 105 cm
Vivoze Gacka 135 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 315 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 335 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 371 cm
Vranovina Glina 100 cm
Vrbovka Drava 121 cm
Vrpolje Biđ 161 cm
Vuka Vuka 123 cm
Vukovar Donau (Dunav) 205 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 207 cm
Zabok Krapinica 26 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -148 cm
Zagreb (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -152 cm
žakalj Rječina 1 cm
Zamost čabranka 30 cm
Zamost2 čabranka 51 cm
Zapeć Kupa 66 cm
žegar Nizv. Zrmanja 61 cm
Zelenjak Sutla 90 cm
železnica Bednja 43 cm
Zlatar Bistrica Krapina 72 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 507 cm
Zvečevo Brzaja 2 cm