Wir haben 304 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 101 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 244 cm
Akumulacija Borovik Vuka 740 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 618 cm
Aljmas Donau (Dunav) 171 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 147 cm
Bačica Akumulacija Bačica 392 cm
Badljevina Bijela 58 cm
Batina Donau (Dunav) 107 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 110 cm
Belisce Donau (Drava) 58 cm
Belišće (Dhmz) Drava 76 cm
Berberov Buk Zrmanja 70 cm 17.76 m³/s
Bilaj Lika 142 cm
Bjelovar Bjelovarska 24 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 86 cm 6.79 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 40 cm
Božjakovina Zelina 30 cm
Bračak Krapina 27 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3999 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7905 cm
Bregana Remont Bregana 25 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9360 cm
Bročice Retencija Trstik 263 cm
Brodarci Kupa 97 cm
Brod Na Kupi Kupica 64 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 43 cm
Brzet Novljanska Ričina 29 cm
čačinci Potok Vojlovica 98 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -8 cm
čaglin Londža 22 cm
čazma česma -32 cm
Cerna Biđ 136 cm
Cernik šumetlica 8 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 1 cm
česma Ušće česma 114 cm
čikotina Lađa Cetina 107 cm 7.73 m³/s
čovići Gacka 96 cm
Crnac Drau (Sava) 159 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 74 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 69 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 78 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 40 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 208 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 216 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 29 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 104 cm
đale Cetina 1006 cm
Dalj Donau (Dunav) 308 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 313 cm
Daruvar Toplica 13 cm
Davor Drau (Sava) 541 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 428 cm
đelekovec Segovina 68 cm
Dobretin Una 82 cm
Donja Dubrava Drava -136 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 82 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 49 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -85 cm
Donji Miholjac Drava -55 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -57 cm
Dragotin Breznica 82 cm
Drastin Rječina 92 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -161 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -206 cm 151 m³/s
Dubrava štefanovec 14 cm
Dubravica Pazinski Potok 32 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) -100 cm
đurmanec Krapinica 8 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 54 cm 2.42 m³/s
Eminovci Kaptolka 15 cm
Farkašić Kupa 299 cm
Frkljevci Orljava 71 cm
Garešnica Ilova 23 cm
Glina Glina 202 cm
Goričan Mura 104 cm
Gornja šumetlica Sivornica 7 cm
Gospić Novčica 301 cm
Grab 1 Grab 61 cm 3.67 m³/s
Grabarje Glogovica 40 cm
Gračac 2 Otuča 28 cm
Gradac Vrbova 73 cm
Grobnik Posert 86 cm
Gruda Uzv. Konavočica 34 cm 0.28 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 27 cm
Gunja Drau (Sava) 620 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 502 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 504 cm
Gusce Drau (Sava) 330 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 229 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 223 cm
Gvozd Trepča 28 cm
Han Cetina 165 cm 123.43 m³/s
Hrvatska Dubica Una -12 cm
Hrvatska Kostajnica Una 133 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 140 cm
Hrvatsko Kupa 58 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 17 cm
Hum Na Sutli Sutla 13 cm
Ilok Donau (Dunav) 186 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 188 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 183 cm
Istarske Toplice Mirna 22 cm
Izvor žrnovnica 102 cm 1.39 m³/s
Izvor Gacke Gacka 62 cm
Izvor Kupice Kupica 27 cm
Izvor Rječine Rječina 27 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 148 cm
Janja Lipa Pakra 69 cm
Jankovića Buk Zrmanja 63 cm 24.38 m³/s
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 308 cm
Jasenovac Drau (Sava) 416 cm
Jelengrad Vučica 27 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 104 cm
Juzbašići Mrežnica 82 cm
Kamanje Kupa 90 cm
Kamenmost Vrljika 37 cm
Kamenolom Bijela 23 cm
Karlovac Korana 316 cm
Karlovac Kupa 41 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 150 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 13 cm 17.26 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 28 cm
Koretići Bregana 27 cm
Koritna Glogovnica 46 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 119 cm
Krkanec Plitvica 60 cm
Krupa Krupa 70 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 130 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -84 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 26 cm
Kupari Kupa 63 cm
Kupljenovo Krapina 70 cm
Kusonje Pakra 11 cm
Kutina Kutinica 12 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 37 cm
Laboratorij žrnovnica 87 cm 1.48 m³/s
Ladešić Draga Kupa 74 cm
Lazina Brana Kupčina 28 cm
Lepoglava Bednja 33 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 92 cm
Lipovac Bosut 228 cm
Ljubanj Spačva 246 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 138 cm
Lonjica Most Lonja 38 cm
Ludbreg Bednja -1 cm
Luke Gornja Dobra 96 cm
Luketići Korana 91 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 428 cm
Majdan Jadro 34 cm
Martinovo Selo Rječina 11 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 77 cm
Maslenjača Ilova 29 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -195 cm
Metković Neretva 70 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 40 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9127 cm
Mokro Polje Zrmanja 74 cm 1.04 m³/s
Moslavina Drava -44 cm
Most Budak (Avs) Lika 804 cm
Most Buzet Mirna 49 cm
Moste I Ljubljanica 56 cm
Most Raša Raša -14 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 79 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 62 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 147 cm
Mutvica Raša 19 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9412 cm
Narta česma 193 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 12 cm
Nijemci Bosut 225 cm
Novo Virje Skela Drava 42 cm
Obrovac Zrmanja 86 cm
Odra Odra 162 cm
Opačac Vrljika 108 cm 6.13 m³/s
Opuzen Neretva 53 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 54 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 12 cm
Orlovac Ruda Velika 179 cm 38.98 m³/s
Osijek Donau (Drava) -71 cm
Osijek (Dhmz) Drava -68 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 162 cm
Pavića Most Cetina 76 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 58 cm
Pengari Mirna 17 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2515 cm
Petnja Akumulacija Petnja 786 cm
Piljenice Pakra 80 cm
Plesmo Retencija Opeka 9097 cm
Pleternica Londža 56 cm
Plovanija Dragonja
Podbadanj Dubračina 19 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -170 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 37 cm 0.81 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 53 cm
Ponte Porton Mirna -30 cm
Popovec Kašina 16 cm
Potpićan Raša 71 cm
Požega Orljava 36 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 107 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 25 cm
Rastoke Slunjčica 29 cm
Rečica 2 Kupa 134 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9349 cm
Resnik Londža 24 cm
Retencija Kupčina Kupčina 65 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 53 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) -143 cm
Rušani županijski Kanal 128 cm
Samobor Gradna 23 cm
Selište (Avs) Lika 48336 cm
Selo Kupa Kupa 55 cm
Sepčići Karbuna 18 cm
Sifon Odra Odra 114 cm
Sifon Odra Ok Odra -11 cm
široka Rijeka Glina 60 cm
šišinec Kupa 295 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 69 cm
Slavonski Brod Donau 401 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 289 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 288 cm
Slavonski Kobas Drau (Sava) 448 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 344 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 134 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 38 cm
Sloboština Orljava 64 cm
Slunj Uzvodni Korana 77 cm
španjuša Tisovac 12 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 10 cm
Stara Gradiska Drau (Sava) 402 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 371 cm
Staševica Matica Vrgorska 139 cm
Stative Donje Donja Dobra 282 cm
štivica Kanal Crnac 73 cm
štrbački Buk Una 117 cm
Strmac Kupčina 3 cm
Struga Banska Una 142 cm
Strug - Batinske Rog 68 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 4 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8996 cm
Stružec Kanal Obžev 25 cm
Stubičke Toplice Topličina 6 cm
Sunja Sunja 108 cm
Terezino Polje Drava -313 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -317 cm
Titov Trg Rječina 37 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 152 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 175 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 211 cm
Trilj žičara Cetina 184 cm 154.93 m³/s
Tuhovec Bednja 54 cm
Tunel čepić Boljunčica -55 cm
Turkovići Gornja Dobra 76 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 74 cm
Tvornica Papira Rječina 76 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 340 cm
Ustava črnec črnec 115 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 98 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 150 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -293 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 76 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 131 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 43 cm
Valići Rječina 22522 cm
Vaška županijski Kanal 79 cm
Velemerić Korana 93 cm
Velika Veličanka 18 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 8 cm
Veliko Vukovje Ilova 127 cm
Veljun Korana 141 cm
Veljun (Dhmz) Korana 143 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 24 cm
Vinkovci Bosut 103 cm
Vivoze Gacka 143 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 284 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 270 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 331 cm
Vranovina Glina 96 cm
Vrbovka Drava 96 cm
Vrpolje Biđ 179 cm
Vuka Vuka 149 cm
Vukovar Donau (Dunav) 163 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 140 cm
Zabok Krapinica 19 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -201 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -202 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 33 cm
Zamost2 čabranka 54 cm
Zapeć Kupa 72 cm
žegar Nizv. Zrmanja 82 cm
Zelenjak Sutla 78 cm
železnica Bednja 28 cm
Zlatar Bistrica Krapina 77 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 392 cm
Zvečevo Brzaja 1 cm