We found 79 actual water levels for 'Bosnia & Herzegovina'

BOSNIA & HERZEGOVINA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cs Svilaj Neposredni Sliv Save 19.3 cm
Cs Tolisa - Briježnica Kanal/briježnica -1.3 cm
Cs Tolisa - Demerovac Kanal Demerovac 5.3 cm
Cs Tolisa - Tolisa Neposredni Sliv Save -3.2 cm
Cs Zorice Neposredni Sliv Save 98.2 cm
Hs Bihać Una 49 cm
Hs Bioštica Bosna 28.8 cm 3.93 m³/s
Hs Bistrica Vrbas 30.4 cm 3.57 m³/s
Hs Blažuj Bosna 36.2 cm 3.17 m³/s
Hs Bliha Bliha 16.2 cm 0.55 m³/s
Hs Bosanska Krupa Una 77.9 cm 98.25 m³/s
Hs Bosanska Otoka Una 114.6 cm 107.82 m³/s
Hs Bugojno Vrbas 60.9 cm 15.4 m³/s
Hs Butile N M Bosna 152.5 cm 46.01 m³/s
Hs Daljan Vrbas 65.4 cm 20.15 m³/s
Hs Doglodi Bosna 15.4 cm 2.08 m³/s
Hs Donja Višća Bosna 31.3 cm 0.1 m³/s
Hs Donji Ulišnjak Bosna 151.4 cm
Hs Drvar Una 43.2 cm 3.79 m³/s
Hs Fojnica Bosna 74.7 cm
Hs Goražde Drina 104.5 cm 353.61 m³/s
Hs Gornji Vakuf Vrbas 19.5 cm 6.77 m³/s
Hs Grebnice Neposredni Sliv Save 256.6 cm
Hs Hrustovo Una 89 cm 9.48 m³/s
Hs Ilidža Bosna 75.4 cm 17.34 m³/s
Hs Ilijaš Bosna 41.6 cm
Hs Kakanj N B Bosna 165.2 cm 107.21 m³/s
Hs Kakanj N Zg Bosna 5.8 cm
Hs Kaloševići Bosna 70 cm 3.13 m³/s
Hs Karanovac Bosna 85.6 cm
Hs Karuše Bosna 33.5 cm
Hs Kladanj Drina 36.1 cm
Hs Ključ Una 77.8 cm 38.08 m³/s
Hs Klokot Una 135 cm 13.87 m³/s
Hs Kolina Drina 40.6 cm
Hs Kosova Bosna 104.2 cm
Hs Kostela Una 136 cm
Hs Kozluk Vrbas -13.4 cm 25.97 m³/s
Hs Kralje Una 208.7 cm 95.92 m³/s
Hs Krušnica Una 86.3 cm 11.98 m³/s
Hs Kulen Vakuf Una 101 cm 52.56 m³/s
Hs Liješnica Bosna 48.5 cm
Hs Ljubnići Bosna 123.5 cm 46.13 m³/s
Hs Maglaj Bosna 154.5 cm 146.09 m³/s
Hs Maglaj Grad Bosna 95 cm 149.71 m³/s
Hs Maoča Bosna 105.3 cm
Hs Martin Brod Una 156.1 cm 54.56 m³/s
Hs Modrac Bosna 75.1 cm 8.23 m³/s
Hs Obre Bosna 36.7 cm
Hs Olovo Bosna 56.4 cm 6.27 m³/s
Hs Olovske Luke Bosna 66.4 cm 16.62 m³/s
Hs Orašje Neposredni Sliv Save 438.8 cm
Hs Podlugovi Bosna 46.6 cm 3.21 m³/s
Hs Podteljig Bosna 66 cm 2.65 m³/s
Hs Prača Drina 45.8 cm
Hs Raspotočje Bosna 115.5 cm 130.41 m³/s
Hs Ripač Una 114.9 cm 91.68 m³/s
Hs Rmanj Manastir Una 85 cm 29.22 m³/s
Hs šamac Bosna 388 cm
Hs Sanica Una 66.7 cm 6.15 m³/s
Hs Sanski Most Una 132 cm 59.24 m³/s
Hs Semizovac Bosna 27.6 cm 1.42 m³/s
Hs Srebrenik Neposredni Sliv Save 31.9 cm 0.35 m³/s
Hs Stipovići Bosna 95.3 cm
Hs Strašanj Bosna 20.8 cm 2 m³/s
Hs Svilaj Neposredni Sliv Save 45.1 cm 827.6 m³/s
Hs Tešanjka Bosna 73.4 cm
Hs Travnik Bosna 59.8 cm
Hs Turija Bosna 20.1 cm
Hs Velika Kladuša Glina 13.1 cm
Hs Veseočica Vrbas 64.2 cm 3.42 m³/s
Hs Visoko N B Bosna 90 cm 107.1 m³/s
Hs Visoko N F Bosna 48.5 cm 37.94 m³/s
Hs Vodoprivreda Bosna 29 cm 8.11 m³/s
Hs Vrelo Bosne Bosna 54.6 cm 12.24 m³/s
Hs Zavidovići N B Bosna 123 cm 115.61 m³/s
Hs Zavidovići N K Bosna 9.2 cm
Hs žepče Bosna 130.1 cm 144.42 m³/s
Hs živinice Bosna 49.4 cm