We found 299 actual water levels for 'Croatia'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 40 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 326 cm
Akumulacija Borovik Vuka 810 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 591 cm
Aljmas Donau (Dunav) 342 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 329 cm
Bačica Akumulacija Bačica 371 cm
Badljevina Bijela 13 cm
Batina Donau (Dunav) 304 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 286 cm
Belisce Donau (Drava) 198 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 204 cm
Berberov Buk Zrmanja 44 cm 1.55 m³/s
Bjelovar Bjelovarska 22 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 85 cm 6.59 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 162 cm
Božjakovina Zelina 13 cm
Bračak Krapina 18 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3950 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7726 cm
Bregana Remont Bregana 18 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9105 cm
Bročice Retencija Trstik 76 cm
Brodarci Kupa 35 cm
Brod Na Kupi Kupica 46 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 212 cm
čačinci Potok Vojlovica 19 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -33 cm
čaglin Londža
čazma česma -64 cm
Cerna Biđ 191 cm
Cernik šumetlica 5 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 3 cm
česma Ušće česma -17 cm
čikotina Lađa Cetina 112 cm 9.09 m³/s
čovići Gacka 78 cm
Crnac Sava -147 cm
Crnac Save (сава, Sava) -151 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) -158 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 6 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 28 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 91 cm
Cs Rožec Retencija žutica 39 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 55 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 3 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 53 cm
đale Cetina 133 cm
Dalj Donau (Dunav) 444 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 480 cm
Daruvar Toplica 8 cm
Davor Save (сава, Sava) 115 cm
Davor Sava 122 cm
đelekovec Segovina 43 cm
Dobretin Una 46 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 27 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 59 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 71 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 87 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 80 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 86 cm
Dragotin Breznica 105 cm
Drastin Rječina 55 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -145 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (Сава, Sava) delayed
Dubrava štefanovec 10 cm
Dubravica Pazinski Potok 17 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) -228 cm
đurmanec Krapinica 5 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 39 cm 0.52 m³/s
Eminovci Kaptolka 2 cm
Farkašić Kupa 155 cm
Frkljevci Orljava 30 cm
Garešnica Ilova -42 cm
Glina Glina 198 cm
Goričan Mura 181 cm
Gornja šumetlica Sivornica 13 cm
Gospić Novčica 113 cm
Grab 1 Grab 45 cm 1.42 m³/s
Grabarje Glogovica 21 cm
Gračac 2 Otuča 11 cm
Gradac Vrbova 34 cm
Grobnik Posert 100 cm
Gruda Uzv. Konavočica 6 cm -1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 9 cm
Gunja Save (сава, Sava) 144 cm 1660 m³/s
Gunja Sava 143 cm
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 140 cm
Gusce Sava -48 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) -59 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) -69 cm
Gvozd Trepča 2 cm
Han Cetina 85 cm 46.54 m³/s
Hrvatska Dubica Una -136 cm
Hrvatska Kostajnica Una 34 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 36 cm
Hrvatsko Kupa 22 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa -9 cm
Hum Na Sutli Sutla 2 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 306 cm
Ilova Ilova 17 cm
Istarske Toplice Mirna 4 cm
Izvor žrnovnica 74 cm 0.34 m³/s
Izvor Gacke Gacka 53 cm
Izvor Kupice Kupica 12 cm
Izvor Rječine Rječina
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -16 cm
Jamnička Kiselica Kupa 84 cm
Janja Lipa Pakra 19 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) -31 cm
Jasenovac Sava -28 cm
Jelengrad Vučica 70 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 88 cm
Juzbašići Mrežnica 35 cm
Kamanje Kupa 51 cm
Kamenmost Vrljika -3 cm
Kamenolom Bijela 1 cm
Karlovac Kupa -59 cm
Karlovac Korana 279 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 107 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 8.61 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička -5 cm
Koretići Bregana 22 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 81 cm
Krkanec Plitvica 50 cm
Krupa Krupa 59 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 66 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -84 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 21 cm
Kupari Kupa 31 cm
Kupljenovo Krapina 45 cm
Kusonje Pakra 1 cm
Kutina Kutinica 5 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 23 cm
Laboratorij žrnovnica 74 cm 0.4 m³/s
Ladešić Draga Kupa 36 cm
Lazina Brana Kupčina 9 cm
Lepoglava Bednja 23 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 89 cm
Lipovac Bosut 179 cm
Ljubanj Spačva 194 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 59 cm
Lonjica Most Lonja 26 cm
Ludbreg Bednja -30 cm
Luke Gornja Dobra 55 cm
Luketići Korana 60 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 128 cm
Majdan Jadro 38 cm
Martinovo Selo Rječina -2 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 30 cm
Maslenjača Ilova 18 cm
Medsave Save (сава, Sava) -257 cm
Metković Neretva 89 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 23 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9000 cm
Mokro Polje Zrmanja 60 cm 0.69 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 114 cm
Most Budak (Avs) Lika 67 cm
Most Buzet Mirna 47 cm
Moste I Ljubljanica 30 cm
Most Raša Raša 4 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 18 cm
Mrzlo Polje Mrežnica -6 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 211 cm
Mutvica Raša 46 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9408 cm
Narta česma 117 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -8 cm
Nijemci Bosut 170 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 180 cm
Obrovac Zrmanja 112 cm
Odra Odra 46 cm
Opačac Vrljika 96 cm 2.44 m³/s
Opuzen Neretva 72 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 56 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 3 cm
Orlovac Ruda Velika 182 cm 40.25 m³/s
Osijek Donau (Drava) 78 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 72 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 74 cm
Pavića Most Cetina 70 cm 5.23 m³/s
Pavlovac česma 27 cm
Pengari Mirna 19 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2516 cm
Petnja Akumulacija Petnja 809 cm
Piljenice Pakra 29 cm
Plesmo Retencija Opeka 9037 cm
Pleternica Londža 19 cm
Plovanija Dragonja -12 cm
Podbadanj Dubračina 66 cm
Podsused Save (сава, Sava) -195 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 2 cm -1 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 139 cm
Ponte Porton Mirna -33 cm
Popovec Kašina 10 cm
Požega Orljava 5 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 76 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa
Rastoke Slunjčica 11 cm
Rečica 2 Kupa 15 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9291 cm
Resnik Londža 16 cm
Retencija Kupčina Kupčina 61 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 62 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -209 cm
Rušani županijski Kanal 84 cm
Samobor Gradna 15 cm
Selište (Avs) Lika 48325 cm
Selo Kupa Kupa 10 cm
Sepčići Karbuna 18 cm
Sifon Odra Ok Odra -5 cm
Sifon Odra Odra 93 cm
široka Rijeka Glina 19 cm
šišinec Kupa 117 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 32 cm
Slavonski Brod Donau 22 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 19 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 16 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 79 cm
Slavonski Samac Save -201 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -204 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 7 cm
Sloboština Orljava 28 cm
Slunj Uzvodni Korana 33 cm
španjuša Tisovac
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 1 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) -27 cm
Staševica Matica Vrgorska 81 cm
Stative Donje Donja Dobra 41 cm
štivica Kanal Crnac -68 cm
štrbački Buk Una 73 cm
Strmac Kupčina -2 cm
Struga Banska Una 36 cm
Strug - Batinske Rog 36 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -103 cm
Stubičke Toplice Topličina -3 cm
Sunja Sunja 125 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -159 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -191 cm
Tikveš Donau (Dunav) 242 cm
Titov Trg Rječina 74 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 36 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 108 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 154 cm
Trilj žičara Cetina 114 cm 88.38 m³/s
Tuhovec Bednja 57 cm
Tunel čepić Boljunčica -12 cm
Turkovići Gornja Dobra 37 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 36 cm
Tvornica Papira Rječina 52 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 318 cm
Ustava črnec črnec 29 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 261 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -389 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -168 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje -20 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 75 cm
Valići Rječina 22659 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 163 cm
Vaška županijski Kanal 77 cm
Velemerić Korana 46 cm
Velika Veličanka 16 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 41 cm
Veliko Vukovje Ilova 59 cm
Veljun Korana 98 cm
Veljun (Dhmz) Korana 102 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 62 cm
Vinkovci Bosut 161 cm
Vivoze Gacka 98 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 394 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 446 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 411 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 452 cm
Vranovina Glina 41 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 226 cm
Vrpolje Biđ 157 cm
Vuka Vuka 92 cm
Vukovar Donau (Dunav) 324 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 312 cm
Zabok Krapinica 3 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -217 cm
Zagreb Vrapčak 39 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -238 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 17 cm
Zamost2 čabranka 48 cm
Zapeć Kupa 30 cm
žegar Nizv. Zrmanja 39 cm
Zelenjak Sutla 70 cm
železnica Bednja 12 cm
Zlatar Bistrica Krapina 58 cm
županja Save (сава, Sava) -23 cm