We found 304 actual water levels for 'Croatia'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 101 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 242 cm
Akumulacija Borovik Vuka 740 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 618 cm
Aljmas Donau (Dunav) 171 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 146 cm
Bačica Akumulacija Bačica 392 cm
Badljevina Bijela 62 cm
Batina Donau (Dunav) 106 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 111 cm
Belisce Donau (Drava) 58 cm
Belišće (Dhmz) Drava 76 cm
Berberov Buk Zrmanja 70 cm 17.76 m³/s
Bilaj Lika 141 cm
Bjelovar Bjelovarska 24 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 86 cm 6.79 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 39 cm
Božjakovina Zelina 30 cm
Bračak Krapina 27 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3999 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7905 cm
Bregana Remont Bregana 25 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9359 cm
Bročice Retencija Trstik 263 cm
Brodarci Kupa 109 cm
Brod Na Kupi Kupica 64 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 43 cm
Brzet Novljanska Ričina 29 cm
čačinci Potok Vojlovica 100 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -9 cm
čaglin Londža 22 cm
čazma česma -33 cm
Cerna Biđ 136 cm
Cernik šumetlica 8 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 1 cm
česma Ušće česma 113 cm
čikotina Lađa Cetina 106 cm 7.48 m³/s
čovići Gacka 96 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 72 cm
Crnac Drau (Sava) 159 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 69 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 77 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 40 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 204 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 214 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 28 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 104 cm
đale Cetina 1065 cm
Dalj Donau (Dunav) 307 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 312 cm
Daruvar Toplica 14 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 426 cm
Davor Drau (Sava) 541 cm
đelekovec Segovina 68 cm
Dobretin Una 82 cm
Donja Dubrava Drava -139 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 82 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 49 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -85 cm
Donji Miholjac Drava -53 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -58 cm
Dragotin Breznica 80 cm
Drastin Rječina 92 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -169 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -218 cm 126 m³/s
Dubrava štefanovec 14 cm
Dubravica Pazinski Potok 32 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) -109 cm
đurmanec Krapinica 8 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 54 cm 2.42 m³/s
Eminovci Kaptolka 15 cm
Farkašić Kupa 301 cm
Frkljevci Orljava 71 cm
Garešnica Ilova 23 cm
Glina Glina 202 cm
Goričan Mura 104 cm
Gornja šumetlica Sivornica 7 cm
Gospić Novčica 301 cm
Grab 1 Grab 61 cm 3.67 m³/s
Grabarje Glogovica 41 cm
Gračac 2 Otuča 28 cm
Gradac Vrbova 77 cm
Grobnik Posert 87 cm
Gruda Uzv. Konavočica 34 cm 0.28 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 27 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 502 cm 1660 m³/s
Gunja Drau (Sava) 620 cm
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 501 cm
Gusce Drau (Sava) 330 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 229 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 221 cm
Gvozd Trepča 28 cm
Han Cetina 166 cm 124.33 m³/s
Hrvatska Dubica Una -12 cm
Hrvatska Kostajnica Una 132 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 140 cm
Hrvatsko Kupa 58 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 16 cm
Hum Na Sutli Sutla 13 cm
Ilok Donau (Dunav) 184 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 185 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 183 cm
Istarske Toplice Mirna 22 cm
Izvor žrnovnica 102 cm 1.39 m³/s
Izvor Gacke Gacka 62 cm
Izvor Kupice Kupica 27 cm
Izvor Rječine Rječina 27 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -12 cm
Jamnička Kiselica Kupa 142 cm
Janja Lipa Pakra 69 cm
Jankovića Buk Zrmanja 54 cm 19.39 m³/s
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 306 cm
Jasenovac Drau (Sava) 416 cm
Jelengrad Vučica 26 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 88 cm
Juzbašići Mrežnica 82 cm
Kamanje Kupa 90 cm
Kamenmost Vrljika 37 cm
Kamenolom Bijela 23 cm
Karlovac Korana 317 cm
Karlovac Kupa 81 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 152 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 12 cm 16.51 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 27 cm
Koretići Bregana 28 cm
Koritna Glogovnica 45 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 119 cm
Krkanec Plitvica 60 cm
Krupa Krupa 70 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 129 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -49 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 22 cm
Kupari Kupa 63 cm
Kupljenovo Krapina 70 cm
Kusonje Pakra 12 cm
Kutina Kutinica 11 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 37 cm
Laboratorij žrnovnica 86 cm 1.38 m³/s
Ladešić Draga Kupa 74 cm
Lazina Brana Kupčina 27 cm
Lepoglava Bednja 33 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 228 cm
Ljubanj Spačva 245 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 138 cm
Lonjica Most Lonja 38 cm
Ludbreg Bednja -9 cm
Luke Gornja Dobra 96 cm
Luketići Korana 91 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 427 cm
Majdan Jadro 35 cm
Martinovo Selo Rječina 11 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 76 cm
Maslenjača Ilova 29 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -224 cm
Metković Neretva 77 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 39 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9126 cm
Mokro Polje Zrmanja 74 cm 1.04 m³/s
Moslavina Drava -42 cm
Most Budak (Avs) Lika 804 cm
Most Buzet Mirna 49 cm
Moste I Ljubljanica 56 cm
Most Raša Raša -20 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 81 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 62 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 147 cm
Mutvica Raša 19 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9417 cm
Narta česma 192 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 12 cm
Nijemci Bosut 224 cm
Novo Virje Skela Drava 42 cm
Obrovac Zrmanja 66 cm
Odra Odra 159 cm
Opačac Vrljika 108 cm 6.13 m³/s
Opuzen Neretva 66 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 54 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 12 cm
Orlovac Ruda Velika 161 cm 31.76 m³/s
Osijek Donau (Drava) -71 cm
Osijek (Dhmz) Drava -68 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 162 cm
Pavića Most Cetina 76 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 57 cm
Pengari Mirna 17 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2515 cm
Petnja Akumulacija Petnja 788 cm
Piljenice Pakra 79 cm
Plesmo Retencija Opeka 9097 cm
Pleternica Londža 55 cm
Plovanija Dragonja
Podbadanj Dubračina 19 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -194 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 37 cm 0.81 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 52 cm
Ponte Porton Mirna -30 cm
Popovec Kašina 16 cm
Potpićan Raša 72 cm
Požega Orljava 37 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 102 cm
Preljev Jantak česma -111 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 25 cm
Rastoke Slunjčica 29 cm
Rečica 2 Kupa 132 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9349 cm
Resnik Londža 35 cm
Retencija Kupčina Kupčina 57 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 53 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) -149 cm
Rušani županijski Kanal 128 cm
Samobor Gradna 23 cm
Selište (Avs) Lika 48335 cm
Selo Kupa Kupa 55 cm
Sepčići Karbuna 18 cm
Sifon Odra Ok Odra -10 cm
Sifon Odra Odra 112 cm
široka Rijeka Glina 59 cm
šišinec Kupa 296 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 69 cm
Slavonski Brod Donau 401 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 287 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 287 cm
Slavonski Kobas Drau (Sava) 448 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 343 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 131 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 38 cm
Sloboština Orljava 64 cm
Slunj Uzvodni Korana 77 cm
španjuša Tisovac 12 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 10 cm
Stara Gradiska Drau (Sava) 402 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 369 cm
Staševica Matica Vrgorska 138 cm
Stative Donje Donja Dobra 288 cm
štivica Kanal Crnac 73 cm
štrbački Buk Una 117 cm
Strmac Kupčina 3 cm
Struga Banska Una 142 cm
Strug - Batinske Rog 68 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8996 cm
Stružec Kanal Obžev 23 cm
Stubičke Toplice Topličina 6 cm
Sunja Sunja 109 cm
Terezino Polje Drava -313 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -319 cm
Titov Trg Rječina 28 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 152 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 178 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 213 cm
Trilj žičara Cetina 187 cm 158.66 m³/s
Tuhovec Bednja 54 cm
Tunel čepić Boljunčica -55 cm
Turkovići Gornja Dobra 76 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 74 cm
Tvornica Papira Rječina 76 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 341 cm
Ustava črnec črnec 114 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 98 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 150 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -300 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 130 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 73 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 50 cm
Valići Rječina 22570 cm
Vaška županijski Kanal 78 cm
Velemerić Korana 92 cm
Velika Veličanka 18 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 8 cm
Veliko Vukovje Ilova 126 cm
Veljun Korana 140 cm
Veljun (Dhmz) Korana 142 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 24 cm
Vinkovci Bosut 104 cm
Vivoze Gacka 144 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 284 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 270 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 331 cm
Vranovina Glina 95 cm
Vrbovka Drava 94 cm
Vrpolje Biđ 179 cm
Vuka Vuka 149 cm
Vukovar Donau (Dunav) 163 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 140 cm
Zabok Krapinica 19 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -190 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -189 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 33 cm
Zamost2 čabranka 54 cm
Zapeć Kupa 71 cm
žegar Nizv. Zrmanja 83 cm
Zelenjak Sutla 77 cm
železnica Bednja 29 cm
Zlatar Bistrica Krapina 77 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 389 cm
Zvečevo Brzaja 1 cm