We found 285 actual water levels for 'Croatia'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 55 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 280 cm
Akumulacija Borovik Vuka 591 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 583 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 322 cm
Bačica Akumulacija Bačica 378 cm
Badljevina Bijela 29 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 293 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 130 cm
Berberov Buk Zrmanja 67 cm 15.09 m³/s
Bilaj Lika 141 cm
Bjelovar Bjelovarska 28 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 92 cm 8.1 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 84 cm
Božjakovina Zelina 31 cm
Bračak Krapina 35 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3972 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 8022 cm
Bregana Remont Bregana 22 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9354 cm
Bročice Retencija Trstik 123 cm
Brodarci Kupa 103 cm
Brod Na Kupi Kupica 58 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 33 cm
čačinci Potok Vojlovica 75 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -21 cm
čaglin Londža 16 cm
čazma česma -18 cm
Cerna Biđ 184 cm
Cernik šumetlica 8 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 4 cm
česma Ušće česma 147 cm
čikotina Lađa Cetina 111 cm 8.81 m³/s
čovići Gacka 93 cm
Crnac Save (сава, Sava) 16 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 10 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 87 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 55 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 242 cm
Cs Rožec Retencija žutica 60 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 201 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 71 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 90 cm
đale Cetina 33 cm
Dalj Donau (Dunav) 472 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 481 cm
Daruvar Toplica 13 cm
Davor Save (сава, Sava) 310 cm
đelekovec Segovina 16 cm
Dobretin Una 67 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) -69 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 80 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 48 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 2 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -4 cm
Dragotin Breznica 52 cm
Drastin Rječina 82 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -145 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -182 cm 204 m³/s
Dubrava štefanovec 13 cm
Dubravica Pazinski Potok 44 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) -58 cm
đurmanec Krapinica 6 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 54 cm 2.42 m³/s
Eminovci Kaptolka 8 cm
Farkašić Kupa 213 cm
Frkljevci Orljava 54 cm
Garešnica Ilova -7 cm
Glina Glina 212 cm
Goričan Mura 141 cm
Gornja šumetlica Sivornica 26 cm
Gospić Novčica 133 cm
Grab 1 Grab 53 cm 2.37 m³/s
Grabarje Glogovica 29 cm
Gračac 2 Otuča 24 cm
Gradac Vrbova 33 cm
Grobnik Posert 92 cm
Gruda Uzv. Konavočica 32 cm 0.18 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 32 cm
Gunja Save (сава, Sava) 340 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 335 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 153 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 147 cm
Gvozd Trepča 25 cm
Han Cetina 139 cm 99.02 m³/s
Hrvatska Dubica Una -82 cm
Hrvatska Kostajnica Una 92 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 86 cm
Hrvatsko Kupa 46 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 10 cm
Hum Na Sutli Sutla 13 cm
Ilok Donau (Dunav) 334 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 329 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 324 cm
Ilova Ilova 31 cm
Istarske Toplice Mirna 36 cm
Izvor žrnovnica 104 cm 1.6 m³/s
Izvor Gacke Gacka 43 cm
Izvor Kupice Kupica 27 cm
Izvor Rječine Rječina 26 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 86 cm
Janja Lipa Pakra 62 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 192 cm
Jelengrad Vučica 39 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 108 cm
Juzbašići Mrežnica 62 cm
Kamanje Kupa 80 cm
Kamenmost Vrljika 28 cm
Kamenolom Bijela 19 cm
Karlovac Kupa 55 cm
Karlovac Korana 280 cm
Klana Ričina Klanska 2 cm
Knin Krka 144 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 13 cm 17.26 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 36 cm
Koretići Bregana 27 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 93 cm
Krkanec Plitvica 53 cm
Krupa Krupa 70 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 100 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -51 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 56 cm
Kupljenovo Krapina 75 cm
Kusonje Pakra 7 cm
Kutina Kutinica 12 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 30 cm
Laboratorij žrnovnica 89 cm 1.69 m³/s
Ladešić Draga Kupa 65 cm
Lazina Brana Kupčina 11 cm
Lepoglava Bednja 30 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 85 cm
Lipovac Bosut 186 cm
Ljubanj Spačva 205 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 87 cm
Lonjica Most Lonja 44 cm
Ludbreg Bednja -2 cm
Luke Gornja Dobra 72 cm
Luketići Korana 64 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 314 cm
Majdan Jadro 57 cm
Martinovo Selo Rječina 6 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 70 cm
Maslenjača Ilova 28 cm
Medsave Save (сава, Sava) -204 cm
Metković Neretva 108 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 37 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9098 cm
Mokro Polje Zrmanja 72 cm 31.49 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) -6 cm
Most Budak (Avs) Lika 628 cm
Most Buzet Mirna 50 cm
Moste I Ljubljanica 87 cm
Most Raša Raša -3 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 101 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 11 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 176 cm
Mutvica Raša 42 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9401 cm
Narta česma 192 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 3 cm
Nijemci Bosut 176 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 102 cm
Obrovac Zrmanja 80 cm
Odra Odra 97 cm
Opačac Vrljika 109 cm 6.59 m³/s
Opuzen Neretva 92 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 48 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 8 cm
Orlovac Ruda Velika 100 cm 12.34 m³/s
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 57 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 138 cm
Pavića Most Cetina 80 cm 8.11 m³/s
Pavlovac česma 70 cm
Pengari Mirna 27 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2351 cm
Petnja Akumulacija Petnja 742 cm
Piljenice Pakra 41 cm
Plesmo Retencija Opeka 9068 cm
Pleternica Londža 40 cm
Plovanija Dragonja 30 cm
Podbadanj Dubračina 39 cm
Podsused Save (сава, Sava) -128 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 33 cm 0.51 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 44 cm
Ponte Porton Mirna 3 cm
Popovec Kašina 15 cm
Potpićan Raša 98 cm
Požega Orljava 25 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 154 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 19 cm
Rastoke Slunjčica 18 cm
Rečica 2 Kupa 50 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9315 cm
Resnik Londža 23 cm
Retencija Kupčina Kupčina 80 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 54 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -55 cm
Rušani županijski Kanal 103 cm
Samobor Gradna 20 cm
Selište (Avs) Lika 48281 cm
Selo Kupa Kupa 21 cm
Sepčići Karbuna 28 cm
Sifon Odra Odra 102 cm
Sifon Odra Ok Odra 4 cm
široka Rijeka Glina 31 cm
šišinec Kupa 187 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 65 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 180 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 177 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 235 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -25 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 24 cm
Sloboština Orljava 54 cm
Slunj Uzvodni Korana 42 cm
španjuša Tisovac 10 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 12 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 133 cm
Staševica Matica Vrgorska 139 cm
Stative Donje Donja Dobra 241 cm
štivica Kanal Crnac 26 cm
štrbački Buk Una 104 cm
Strmac Kupčina -2 cm
Struga Banska Una 84 cm
Strug - Batinske Rog -194 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 6 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8977 cm
Stružec Kanal Obžev 16 cm
Stubičke Toplice Topličina 4 cm
Sunja Sunja 109 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -264 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -264 cm
Titov Trg Rječina 46 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 125 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 118 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 143 cm
Trilj žičara Cetina 130 cm 101.89 m³/s
Tuhovec Bednja 57 cm
Tunel čepić Boljunčica 14 cm
Turkovići Gornja Dobra 53 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 51 cm
Tvornica Papira Rječina 87 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 297 cm
Ustava črnec črnec 93 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 279 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -235 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 118 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -17 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 81 cm
Valići Rječina 22522 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 166 cm
Vaška županijski Kanal 88 cm
Velemerić Korana 56 cm
Velika Veličanka 19 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 38 cm
Veliko Vukovje Ilova 120 cm
Veljun Korana 109 cm
Veljun (Dhmz) Korana 110 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 31 cm
Vivoze Gacka 112 cm
Vranovina Glina 84 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 168 cm
Vuka Vuka 96 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 286 cm
Zabok Krapinica 21 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -156 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -144 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 31 cm
Zamost2 čabranka 63 cm
Zapeć Kupa 52 cm
žegar Nizv. Zrmanja 73 cm
Zelenjak Sutla 87 cm
železnica Bednja 29 cm
Zlatar Bistrica Krapina 64 cm
županja Save (сава, Sava) 211 cm
Zvečevo Brzaja