We found 4 actual water levels for 'Zrmanja'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Berberov Buk Zrmanja 60 cm 8.95 m³/s
Mokro Polje Zrmanja 67 cm 2.09 m³/s
Obrovac Zrmanja 73 cm
žegar Nizv. Zrmanja 58 cm