We found 1 actual water levels for 'Austefjordvassdraget'

NORWAY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Førdselva V Gjersdal Bru Austefjordvassdraget 114.9 cm 2.08 m³/s