We found 1 actual water levels for 'Bongsieler Kanal'.

GERMANY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Schlüttsiel Bp Bongsieler Kanal 485 cm