We found 2 actual water levels for 'Budinský Potok'.

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Divín (Nad Vn) Budinský Potok 8 cm
Ružiná (Pod Vn) Budinský Potok 12 cm