We found 2 actual water levels for 'Budinský Potok'

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Divín (Nad Vn) Budinský Potok 14 cm
Ružiná (Pod Vn) Budinský Potok 12 cm