We found 2 actual water levels for 'Dunajec'

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
červený Kláštor Dunajec 31 cm
Sromowce Dunajec 206 cm