We found 2 actual water levels for 'Oppstadåa'

NORWAY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Oppstadåa Ved Oppstad Bru Oppstadåa 688.6 cm
Sand (Storsjøen I Odalen) Oppstadåa 13024.3 cm