We found 1 actual water levels for 'Prinses Margrietkanaal'

NETHERLANDS

Station Water bodyWater levelFlowMap
Burgumerdaam Boezem Prinses Margrietkanaal -37 cm