We found 6 actual water levels for 'Slaná'.

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Bretka Slaná 73 cm
Gemerská Poloma Slaná 38 cm
Lenartovce Slaná 89 cm
Rožňava Slaná 45 cm
Vlachovo Slaná 39 cm
Vyšná Slaná Slaná 26 cm