We found 1 actual water levels for 'Stuw Oosteeklose Beek'.

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Oosteeklo Opw Stuw Oosteeklose Beek 520.7 cm