We found 1 actual water levels for 'Utloppet Av Svarvaren'

SWEDEN

Station Water bodyWater levelFlowMap
Baggebol Nedre 3 Utloppet Av Svarvaren 0.55 m³/s