We found 3 actual water levels for 'Varaita'.

ITALY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Polonghera Varaita Varaita 50 cm
Rossana Varaita Varaita 75 cm
Torrette Varaita Varaita 81 cm