We found 1 actual water levels for 'Wimp Stuw Opwaarts Stuw'.

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Wiekevorst Opw Wimp Stuw Opwaarts Stuw 876.4 cm