We found 9 actual water levels for 'Zenne'.

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Buizingen Zenne Station 2603.3 cm
Eppegem Zenne 763 cm 14.01 m³/s
Hombeek Tij Zenne 336 cm
Lembeek Afw Zenne Radiaalschuif 3302.1 cm
Lot Zenne 2372.8 cm 4.23 m³/s
Lot Afw Zenne Rooster 2453.9 cm
Lot Opw Zenne Rooster 2479.3 cm
Vilvoorde Sluisstraat Zenne 925 cm 12.3 m³/s
Zemst Tij Zenne 354 cm