We found 9 actual water levels for 'Zenne'

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Buizingen Zenne Station 2624.2 cm
Eppegem Zenne 770 cm 15.3 m³/s
Hombeek Tij Zenne 322 cm
Lembeek Afw Zenne Radiaalschuif 3309.8 cm
Lot Zenne 2398.7 cm 4.86 m³/s
Lot Afw Zenne Rooster 2477.8 cm
Lot Opw Zenne Rooster 2479.3 cm
Vilvoorde Sluisstraat Zenne 927 cm 12.63 m³/s
Zemst Tij Zenne 352 cm